Гадуем беларусаў

Лепей за ўсё мне на свеце мясціна тая, дзе я нарадзіўся і ўзрос…

                                                     К. Кірэенка

 

Адной з асноўных задач Вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі з’ўляецца далучэнне дзяцей да агульначалавечых і нацыянальных каштоў-насцей культуры, а адзін з асноўных прынцыпаў адукацыйнай работы – прынцып цеснай узаемасувязі нацыянальнага і агульначалавечага ў выхаванні.

Мэтанакiравыная праца педагогаў i бацькоў дазволiць выхаваць дзяцей сумленнымі людзьмі, якія будуць шанаваць народныя традыцыі, стануць уважлівымі да ўсяго новага і змогуць з годнасцю сказаць:

Я – беларус, я нарадзіўся

На гэтай казачнай зямлі,

Дзе між лясоў і пушчаў дзікіх

Адвеку прашчуры жылі.

Я – беларус, і я шчаслівы,

Што маці мову мне дала,

Што родных песень пералівы

І зблізку чую, і здаля.

Я – беларус, я ганаруся,

Што маю гэткае імя:

Аб вечнай славе Беларусі

У свеце знаюць нездарма!

Н. Гілевіч

    

НАШ ДЕВИЗ:

 Подарим детям мы тепло души,                                                                                

Творенье рук своих, фантазий вереницу.

И светлых мыслей мир и красоту

И вдохновенья яркую жар-птицу!

НАША МИССИЯ:

Мы создаем условия для всестороннего развития ребёнка,

ориентируясь на запросы и потребности семьи.

Помогаем ребёнку стать личностью.

 

 

 

Ссылки на cайты учреждений

     

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ